भिडियो निर्देशिका – नेपाली

शिवांश मलले मृत माटोलाई एक रोपाइँको मौसममा नै जीवन दिन्छ, जसले गर्दा किसानको लागत कम गर्न मद्दत पुग्छ ।


भिडियो निर्देशिका – नेपाली

शिवांश मलले मृत माटोलाई एक रोपाइँको मौसममा नै जीवन दिन्छ, जसले गर्दा किसानको लागत कम गर्न मद्दत पुग्छ ।

चरण – 1

दिन 0: कच्चा पदार्थलाई टुक्राउनुहोस्

 • सुख्खा सामग्री : सुख्खा पातहरू, गहुँ/धानको थुप्रो, घाँस
 • हरियो सामग्री, हरियो पातहरू, जल बिरुवाहरू, झार, घाँस
 • पशुको ताजा गोबर: <2 हप्ता पुरानो

चरण – 1

दिन 0: कच्चा पदार्थलाई टुक्राउनुहोस्

 • सुख्खा सामग्री : सुख्खा पातहरू, गहुँ/धानको थुप्रो, घाँस
 • हरियो सामग्री, हरियो पातहरू, जल बिरुवाहरू, झार, घाँस
 • पशुको ताजा गोबर: <2 हप्ता पुरानो

चरण – 2

दिन 0: पहिलो तीन तह

थुप्रोको व्यास: 4 फिट या 1.2 मिटर

 • 9 तावा सुख्खा सामग्री; 1.5 तावा पानी
 • 6 तावा हरियो सामग्री; 1 तावा पानी
 • 3 तावा गोबर; 0.5 तावा पानी

चरण – 2

दिन 0: पहिलो तीन तह

थुप्रोको व्यास: 4 फिट या 1.2 मिटर

 • 9 तावा सुख्खा सामग्री; 1.5 तावा पानी
 • 6 तावा हरियो सामग्री; 1 तावा पानी
 • 3 तावा गोबर; 0.5 तावा पानी

चरण – 3

दिन 0: तहहरू दोहोर्याउनुहोस्

 • थुप्रो काँधसम्मको उचाईसम्म नपुगिन्जेलसम्म दोहोर्याईरहनुहोस्
 • 9 तावा सुख्खा सामग्रीले छोप्नुहोस्, 1,5 तावा पानी हाल्नुहोस्
 • प्लास्टिकले छोप्नुहोस्

चरण – 3

दिन 0: तहहरू दोहोर्याउनुहोस्

 • थुप्रो काँधसम्मको उचाईसम्म नपुगिन्जेलसम्म दोहोर्याईरहनुहोस्
 • 9 तावा सुख्खा सामग्रीले छोप्नुहोस्, 1,5 तावा पानी हाल्नुहोस्
 • प्लास्टिकले छोप्नुहोस्

चरण – 4

दिन 4 (4 रात पछि): ताप परीक्षण

 • यदि थुप्रो तातो छ भने यो सही छ
 • यदि थुप्रो न्यानो वा चिसो छ भने ताप उत्पन्न गर्नका लागि गोबर थप्नुहोस्

चरण – 4

दिन 4 (4 रात पछि): ताप परीक्षण

 • यदि थुप्रो तातो छ भने यो सही छ
 • यदि थुप्रो न्यानो वा चिसो छ भने ताप उत्पन्न गर्नका लागि गोबर थप्नुहोस्

चरण – 5

दिन 4 (4 रातपश्चात) आद्रताको जाँच

आफ्नो हातले सामग्रीलाई निचोर्नुहोस्:

 • यदि 10-15 थोपा पानी बाहिर आयो भने यो स छ
 • यदि धेरै चिसो छ भने: सामग्रीलाई घाममा सुकाउनुहोस्
 • यदि धेरै सुख्खा छ भने: सामग्रीलाई पल्टाउने बेलामा १ तावा पानी छर्कनुहोस्

चरण – 5

दिन 4 (4 रातपश्चात) आद्रताको जाँच

आफ्नो हातले सामग्रीलाई निचोर्नुहोस्:

 • यदि 10-15 थोपा पानी बाहिर आयो भने यो स छ
 • यदि धेरै चिसो छ भने: सामग्रीलाई घाममा सुकाउनुहोस्
 • यदि धेरै सुख्खा छ भने: सामग्रीलाई पल्टाउने बेलामा १ तावा पानी छर्कनुहोस्

चरण – 6

दिन 4 (4 रात पछि) थुप्रोलाई उल्टो बनाउनुहोस्

 • बाहिरी तहलाई खुर्कनुहोस्
 • खुर्केर आएको सामग्रीले थुप्रो बनाउन सुरु गर्नुहोस्
 • जबसम्म पुरानो थुप्रो सकिदैन तबसम्म जारी राख्नुहोस् 

चरण – 6

दिन 4 (4 रात पछि) थुप्रोलाई उल्टो बनाउनुहोस्

 • बाहिरी तहलाई खुर्कनुहोस्
 • खुर्केर आएको सामग्रीले थुप्रो बनाउन सुरु गर्नुहोस्
 • जबसम्म पुरानो थुप्रो सकिदैन तबसम्म जारी राख्नुहोस् 

चरण – 7

दिन 6, 8, 10, 12, 14, 16 लाई दोहोराउनुहोस्ह: गर्मी र गिलोपनको जाँच गर्नुहोस् र थुप्रोलाई उल्टाउनुहोस्

 • ताप र आद्रताको जाँच गर्नुहोस्
 • थुप्रो पल्टाउनुहोस्
 • प्लास्टिकले छोप्नुहोस्

थुप्रो कुरा 7 पल्ट पल्टाइएको छ

चरण – 7

दिन 6, 8, 10, 12, 14, 16 लाई दोहोराउनुहोस्ह: गर्मी र गिलोपनको जाँच गर्नुहोस् र थुप्रोलाई उल्टाउनुहोस्

 • ताप र आद्रताको जाँच गर्नुहोस्
 • थुप्रो पल्टाउनुहोस्
 • प्लास्टिकले छोप्नुहोस्

थुप्रो कुरा 7 पल्ट पल्टाइएको छ

चरण – 8

दिन 18: उपयोगको लागि तयार

 • थुप्रोको भित्रको गर्मी ताप चिसो हुनु पर्दछ
 • यदि थुप्रो चिसो भएन भने अहिलेसम्म प्रकिया पूरा भएको छैन थुप्रोलाई पल्टाउनुहोस्
 • भण्डारण:
  • प्लास्टिकले वा खरले छोप्नुहोस्
  • छ महिनाभित्रमा प्रयोग गर्नुहोस्

चरण – 8

दिन 18: उपयोगको लागि तयार

 • थुप्रोको भित्रको गर्मी ताप चिसो हुनु पर्दछ
 • यदि थुप्रो चिसो भएन भने अहिलेसम्म प्रकिया पूरा भएको छैन थुप्रोलाई पल्टाउनुहोस्
 • भण्डारण:
  • प्लास्टिकले वा खरले छोप्नुहोस्
  • छ महिनाभित्रमा प्रयोग गर्नुहोस्

चरण – 9

अन्नबाली फलाउनका लागि मलको प्रयोग गर्नुहोस्

शिवांश मलको उपयोग 3 तरिकाले गर्न सकिन्छ:

 • बीउ रोप्दा प्रयोग गर्नुहोस्
 • भइरहेका बिरुवाहरूको माथि हाल्नुहोस्
 • ठूलो केत्मा छर्नुहोस्

चरण – 9

अन्नबाली फलाउनका लागि मलको प्रयोग गर्नुहोस्

शिवांश मलको उपयोग 3 तरिकाले गर्न सकिन्छ:

 • बीउ रोप्दा प्रयोग गर्नुहोस्
 • भइरहेका बिरुवाहरूको माथि हाल्नुहोस्
 • ठूलो केत्मा छर्नुहोस्

परिणाम

 • स्वस्थ माटो
 • रोग प्रतिरोधी अन्नहरू
 • पोषण भरिपूर्ण खाना

परिणाम

 • स्वस्थ माटो
 • रोग प्रतिरोधी अन्नहरू
 • पोषण भरिपूर्ण खाना

अतिरिक्त भिडियो


मनोज भार्गव- शिवांश खेतीको परिचय
6 मिनेट 30 सेकेन्डको अवधि: भिडियोको लिंक यहाँ छ

पूर्ण निर्देशनसहितको भिडियो
1 घण्टा: भिडियो लिंक यहाँ छ

परिणाम/डेमो भिडियो
1 मिनेट: भिडियोको लिंक यहाँ छ

बिना जालीको लागि भिडियो निर्देशिका?

उब्जाउ, समृद्ध माटो । सिंचाईको कम आवश्यकता हुने । कम लागत । कृतिम मल होइन । विषालु स्प्रे होइन । रोग प्रतिरोधी अन्न । पोषणले भरिपूर्ण खाना, विषादी रहित । हरेक तरिकाले सुरक्षित र प्राकृतिक ।

               

© Copyright 2021 | SHIVANSH FARMING